วันแรกของเวทีเชิงปฏิบัติการนักสื่อสารสร้างสรรค์ชุมชน " Young Guide " ในพื้นที่บ้านสังก้าอู้ เกาะลันตา

หมวดหมู่ สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม , โดย : admin , 24 พฤษภาคม 60 / อ่าน : 500


▪️ วันแรกของเวทีเชิงปฏิบัติการนักสื่อสารสร้างสรรค์ชุมชน " Young Guide " ในพื้นที่บ้านสังก้าอู้ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ณ โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ จ.กระบี่
▪️ วันนี้เริ่มต้นด้วยกับการปรับแนวคิด ของกระบวนทัศน์ใหม่สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ตามเครือข่ายความร่วมมือการปฏิรูปการเรียนรู้ ให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ที่ริเริ่มในปี 2558 โดย 3 คณะกรรมาธิการร่วมของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อันประกอบด้วยคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา ได้ร่วมกับ สสส. และเครือข่ายภาคสื่อสารมวลชน นักวิชาการ นักการศึกษา ศิลปินศิลปวัฒนธรรม ภาคประชาชน ถึงแนวคิด หลักการของพลเมืองตื่นรู้ สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม
▪️ พร้อมการสร้างพลเมืองตื่นรู้จาก..ผู้ใหญ่บ้าน (นายนิรันดร์ หาญทะเล) บ้านสังก้าอู้ ถึงสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่เพื่อออกแบบการผลิตสื่อสารคดี โดยทีมกลุ่มละครมาหยา และการเรียนรู้พลังสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง จากอาจารย์ยุทธนา กาเด็มมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีพี่เลี้ยงจากคิดดีไอดอล นักศึกษานิเทศศาสตร์ มรภ.ภูเก็ต และ นักศึกษานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี ร่วมปฏิบัติพี่เลี้ยงนักสื่อสารในพื้นที่ชุมชนปฏิบัติการ
▪️ขอบคุณ..ผู้ใหญ่ใจดี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ และสถาบันวิชาการจากมหาวิทยาลัย พร้อมเครือข่ายสื่อมวลชน


ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com