สรภัญญะ ของดีตำบลท่าพระ เมืองขอนแก่น ในพิธีเปิดตลาดท่าพระ ๑๐๐ ปี วันที่ 3 พ.ค. 60 : Spark U

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 19 พฤษภาคม 60 / อ่าน : 362


 

 

 

บรรยากาศการแสดงสดสรภัญญะ ของดีตำบลท่าพระ เมืองขอนแก่น บนเวทีในพิธีเปิดตลาดท่าพระ ๑๐๐ ปี เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 60 : ส่วนหนึ่งในงาน Spark U จากโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com