ภาพมุมสูงจาก พิธีเปิดตลาดท่าพระ ๑๐๐ ปี เมืองขอนแก่น 3 พ.ค. 60 : Spark U ปลุก ใจ เมือง

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 19 พฤษภาคม 60 / อ่าน : 388


 

 

ภาพมุมสูงจาก พิธีเปิดตลาดท่าพระ ๑๐๐ ปี เมืองขอนแก่น 3 พ.ค. 60  : Spark U ปลุก ใจ เมือง


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com