Spark U ปลุก ใจ เมือง : เปิดตลาดถนนคนเดินท่าพระ 100 ปี โดย ททบ.5

หมวดหมู่ รายงานพิเศษ , โดย : admin , 19 พฤษภาคม 60 / อ่าน : 429


ตลาดท่าพระ 100 ปี จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีเปิด "SPARK U - ปลุก - ใจ - เมืองภาคอีสาน" ร่วมกับ สสส. โดยใช้สถานีรถไฟเก่า ซึ่งเป็นจุดขนถ่ายสินค้าที่สำคัญในอดีตของภาคอีสาน มาต่อยอดพื้นที่สร้างสรรค์ สร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงความรู้ พร้อมกระตุ้นให้คนในชุมชนปรับเปลี่ยนถิ่นฐานของตนเองให้ดีขึ้นสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ที่ถนนพาณิชย์เจริญ (ตลาดท่าพระ) เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

 เสนอข่าวโดย รายการ ข่าว 5 ทั่วไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

ติดตามได้ที่ : http://bit.ly/2q9T4Vq


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com