ความฝันของเด็กนักเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ กับการแชร์ไอเดีย โครงการสปาร์คยู ปลุก ใจ เมือง

หมวดหมู่ Spark U , โดย : admin , 19 พฤษภาคม 60 / อ่าน : 369


ทุกคนเกิดมาก็มีฝันเด็กที่นี่ก็เหมือนกัน ฝันอยากเป็นโน่น อยากเป็นนี่ แต่จะทำอย่างไรให้ความฝันนั้นเป็นจริง และผู้ใหญ่รับรู้ เข้าใจในฝันนั้นๆ ในโครงการ Spark U ปลุก ใจ เมือง @อีสาน ที่ขอนแก่น ได้มีการลงไปทำกิจกรรมแชร์ไอเดีย แชร์ความฝันกับเด็กๆ ที่สาวะถี เด็กๆ มีฝันอย่างไรดูกัน


ความฝันของเด็กนักเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ อ.เมือง ขอนแก่น


น่าชื่นใจ กับการแชร์ไอเดีย โครงการสปาร์คยู ปลุก ใจ เมือง


ชมความฝันทั้งหมดของเด็กๆ คลิกที่นี่


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com