คิดดีไอดอล : สร้างนักสื่อสารสุขภาวะคนรุ่นใหม่ ภาคใต้ เปลี่ยนพลังสังคมด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่

หมวดหมู่ ใต้ , โดย : admin , 15 พฤษภาคม 60 / อ่าน : 348             THE KIDDEE IDOL TALENT เวทีนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ถนนนครนอก ตลาดสองเล ในสงขลามหาสนุก

             เวทีนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ THE KIDDEE IDOL TALENT เป็นเวทีแลกเปลี่ยนสื่อสารสาธารณะ พร้อมเวทีเสวนาเพื่อนำเสนอผลงานสื่อสร้างสรรค์ สารคดี หนังสั้น และโฆษณาสั้น ผ่านประเด็นสุขภาวะปัญหาในพื้นที่ผ่านประเด็นปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด) ประเด็นเท่าทันสื่อ และประเด็นท้องไม่พร้อมคุณแม่วัยใส ของนักสื่อสารสร้างสรรค์ KIDDEE IDOL กว่า 20ทีมในพื้นที่ภาคใต้ ที่ผ่านการผลิตสื่อสร้างสรรค์และการสื่อสารในชุมชนพื้นที่ปฏิบัติการในชุมชน ด้วยพลังของเด็กและเยาวชนกว่า7จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา โดยมีกลุ่มเยาวชน นิสิตและนักศึกษา ที่กระจายตัวในพื้นที่ภาคใต้ กว่า60คน และขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายกว่า 2,000คน             นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดได้กล่าวถึง ความพร้อมของจังหวัดสงขลาสู่การขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะพื้นที่ หลาดสองเล ถนนนครนอก สู่สงขลามหาสนุก พร้อมการกล่าวต้อนรับจากครูสืบสกุล ศรีสุข ภาคีคนรักเมืองสงขลา ดร.มูอัสซัล บิลแสละ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี อ.มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ถือเป็นการร่วมขับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ในการสร้างสื่อผ่านสื่อสุขภาวะ โดยเยาวชนรุ่นใหม่ของภาคใต้ ร่วมคิดสร้างสรรค์สื่อ สู่การมองปัญหาสภาพจริงในพื้นที่และสู่การปฏิบัติการสื่อสารในพื้นที่ปฏิบัติการชุมชน ยังเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ไปพร้อมกับการทำหน้าที่ของ “พลเมืองที่ดี” ตระหนักรู้ รับรู้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ที่เรียกว่า 3ดี คือ สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี เพื่อให้เกิดเป็น “นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ” (Creative Communication for Health) ของภาคใต้ ต่อไป


             ภายในเวทีนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ THE KIDDEE IDOL TALENT ได้มีคาราวานรณรงค์ พร้อมนิทรรศการผลงาน การชมสื่อและเวทีเสวนาผลงานของนักสื่อสารสร้างสรรค์ สารคดี หนังสั้น และโฆษณาสั้น ผ่านประเด็นสุขภาวะโดยมี ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.ทีปวิท พงษ์ไพบูล ม.ทักษิณ อ.ยุทธนา กาเด็ม ม.ราชภัฏยะลา และ ผศ.ภัททิรา กลิ่นเลขา ม.หาดใหญ่ อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ ภาคใต้ พร้อมธรรมมะนักสื่อสาร (เปลี่ยนสังคมด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่) โดยพระครูปลัดกรวิก นาทวีกุล

          โครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ (คิดดีไอดอล สื่อดีมีไอเดีย) เปลี่ยนสังคมด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่ ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดย กลุ่มละครมาหยา ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ องค์กรสาธารณประโยชน์ ได้เล็งเห็นพลังของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการเปลี่ยนสังคมด้วยพลังการสื่อสารกับปัญหาที่ท้าทายในสังคม

             ที่ผ่านมา ได้เปิดโอกาสรับสมัครเยาวชนทั่วทั้งภาคใต้ ที่สนใจเข้าร่วมเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ โดยได้รับเสียงตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากน้องๆทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และน้องๆกลุ่มเยาวชนทั่วไป กว่า 90 ทีม ได้มีการส่งคลิปนำเสนอประเด็นปัญหาในพื้นที่ของตนเองที่ต้องรีบสร้างการเปลี่ยนแปลง จนกระทั้งคัดเลือกเหลือ 30 ทีม เพื่อเข้าร่วมพัฒนาโจทย์ ประเด็นของทีมตนเองให้ชัดเจนขึ้น จากนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ในสถาบันการศึกษาภาคใต้ รวมถึงยังได้มีโอกาสนำเสนอประเด็นของทีมที่ต้องการไปเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของชุมชนกับนักวิชาการ เพื่อที่จะคัดเลือก 20 ทีมเพื่อรับทุนหนุนเสริมให้ผลิตสื่อในพื้นที่ปฏิบัติการ

             นายฮาริส มาศชาย ผู้จัดการโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ (คิดดีไอดอล สื่อดีมีไอเดีย) เปลี่ยนสังคมด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่ ได้กล่าวถึง ประเด็นที่กลุ่มเยาวชนภาคใต้ ได้นำเสนอครั้งนี้ ผ่านการนำเสนอสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ ที่มีความจำเป็นต้องร่วมกันแก้ไข เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมออกแบบในการสื่อสารผ่านปัญหาในพื้นที่ชุมชนตนเอง ด้วยการผลิตสื่อที่เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมาย และวิธีการนำเสนอผ่านสื่อสร้างสรรค์ ในพื้นที่ปฏิบัติการและนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นการสื่อสารสาธารณะกับสังคมที่ต้องการให้เกิดการรับรู้ผ่านสื่อสู่การเปลี่ยนแปลง

 

 

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มที่นี่


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com