อบรมผลิตภัณฑ์จากนม (โยเกิร์ต) และการอบรมสร้างสรรค์สื่อชุดความรู้ ครั้งที่ 1

หมวดหมู่ กลาง , โดย : admin , 7 พฤษภาคม 60 / อ่าน : 493


 

จากการประมวลผลของกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายให้เยาวชนจากกลุ่มตัวแทนได้เป็นผู้นำในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนในโครงการที่เหลือ ซึ่งจัดเป็นกลไกในการส่งต่อความรู้ทางด้านภูมิปัญญาภายในกลุ่มเล็กเป็นพื้นฐาน ซึ่งเยาวชนที่ได้ร่วมโครงการมีความมั่นใจและสนใจที่จะได้ใช้โอกาสนี้ขยายขอบเขตการส่งต่อความรู้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากนม (วัตถุดิบในชุมชน) ให้แก่คนภายในชุมชนในอนาคต ซึ่งโครงการจะแจ้งรายละเอียดและกำหนดการของกิจกรรมครั้งต่อไปให้ทราบอีกครั้งตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับการจัดสรรช่วงเวลาของเยาวชนให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560

09.00น. เยาวชนลงทะเบียน 
 09.15น. กิจกรรมสันทนาการ "พูดอารมณ์" โดยพี่จ๊ะ
09.30น. กิจกรรม "โฆษณานมเปรี้ยว" 
09.45น. อบรมผลิตภัณฑ์จากนม (โยเกิร์ต) และการอบรมสร้างสรรค์สื่อชุดความรู้ ครั้งที่ 1โดยครูยิ่น 
11.45น. ประมวลผลการทำโยเกิร์ต และสรุปกิจกรรม การเตรียมตัวกิจกรรมทำหนังสั้น
12.30น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30น. เตรียมความพร้อมสำหรับถ่ายทำหนังสั้นในชุมชน 
13.45น. การถ่ายทำหนังสั้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากนมภายในชุมชนหนองโพ โดยแบ่งกลุ่มออกถ่ายทำหนังสั้นในชุมชน 
15.45น. สรุปผลการถ่ายทำหนังสั้น ณ บ้านนอกสตูดิโอ โดยครูบอย 
16.00น. ประมวลผลการทำโยเกิร์ต และสรุปกิจกรรม การเตรียมตัวกิจกรรมทำหนังสั้น
16.30น. กลับบ้าน


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com