4 พ.ค. นี้ ร่วมเสวนา “เส้นทางครีเอทีฟโฆษณา” ไอเดียปิ๊งส์ สำหรับงานโฆษณาที่โดนใจ

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 30 เมษายน 60 / อ่าน : 449


การสัมมนา ภายใต้หัวข้อ  

“เส้นทางครีเอทีฟโฆษณา” ไอเดียปิ๊งส์ สำหรับ งานโฆษณาที่โดนใจ

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560

ณ  เวทีลานกิจกรรมชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 
   

 

 

 

12.30-13.00 น.    ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน 

13.00-13.20 น.    พิธีกรกล่าวต้อนรับ พร้อมกับแนะนำวิทยากรผู้เข้าร่วมสัมมนา

                                        คุณอัศวิน พานิชวัฒนา - Executive Creative Director, GreynJ United

                                                  (ผลงานโฆษณา: บาร์บีคิว พลาซ่า, Smooth E, 

                                       Nuatilus Tuna Spread, #WorldStrokeDay, 

                                       สสส., Sabina, Tesco Lotus, Oral B, ฯลฯ) 

13.20-14.45น.    สัมมนาเรื่อง “เส้นทางครีเอทีฟโฆษณา” ไอเดียปิ๊งส์ สำหรับงานโฆษณาที่โดนใจ 

                                - งานโฆษณา คิดอย่างไรถึงคิดสร้างสรรค์

                                - ประสบการณ์ เรียนอะไร จบแล้วทำอะไร

                                - ชมตัวอย่าง กรณีศึกษาจากผลงานโฆษณา GREYnJ United ฯลฯ

                                - แง่คิดจากประสบการณ์จากพี่ถึงน้อง

14.40-14.50 น.   ช่วงถาม ตอบ และแลกเปลี่ยนแง่คิดมุมมองจากผู้เข้าร่วมสัมมนา

14.50–15.00 น.   สรุปการสัมมนา ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน และเสร็จสิ้นกิจกรรม   

 

 

 

          **กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com