กำหนดการพิธีเปิดตัว “SPARK U – ปลุก-ใจ-เมืองภาคอีสาน” @ ตลาดท่าพระ 100 ปี

หมวดหมู่ Spark U , โดย : admin , 28 เมษายน 60 / อ่าน : 335


   

 

กำหนดการพิธีเปิดตัว “SPARK U – ปลุก-ใจ-เมืองภาคอีสาน”

@ ตลาดท่าพระ 100 ปี

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 (เวลา 17.00 – 21.00 น.)

ณ ถนนพาณิชย์เจริญ (ตลาดท่าพระ) เทศบาลตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

..................................................................... 

     พิธีเปิดตัว “SPARK U – ปลุก-ใจ-เมืองภาคอีสาน”@ ตลาดท่าพระ 100 ปี

16.00น. - 17.00น.         

   การเสวนาพูดคุย ท่าพระ 100 ปี ในความทรงจำ

"    ดำเนินรายการโดยคุณประพิณพิศ พัวโสพิศ สถานีโทรทัศน์NBT
17.00น. - 17.30น.    การแสดงของโรงเรียนเทศบาลท่าพระ
17.30น.     ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายก อบจ.ขอนแก่น ประธานในพิธีเดินทางมาถึง                                        
17.30น. - 17.45น.

   พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและที่มาโครงการและกิจกรรม

17.45น. - 18.00น.    นายก อบจ.ขอนแก่น กล่าวต้อนรับประธานในพิธี
18.00น. - 18.15น.    นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ กล่าวรายงาน
18.15น. - 18.30น.    ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น / กล่าวเปิดงาน
18.30น. - 18.45น.    ภาคีเครือข่าย “SPARK U – ปลุก-ใจ-เมืองภาคอีสาน” 6 พื้นที่ภาคอีสานร่วม
     เปิดตัวโครงการต่อสื่อมวลชนในเชิงสัญลักษณ์ 
18.45น. - 18.45น.

   ถ่ายภาพอยู่ร่วมกัน

18.45น. - 20.00น.    ประธานเยี่ยมชมซุ้มกิจกรรม นิทรรศการ และถนนคนเดิน


     กิจกรรมบนเวทีต่อเนื่อง

18.45 น. เป็นต้นไป

  • การแสดงขับร้องสรภัญญะ (เด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรมฯสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม)
  • การแสดงหมอลำหุ่น
  • แนะนำสถานที่และแนวคิด ปลุก-ใจ-เมือง ของเทศบาลตำบลท่าพระ โดยมัคคุเทศก์น้อย เด็กและเยาวชนในชุมชน
  • การฉายสารคดี/หนังสั้น ผลงานเด็กและเยาวชน
  • การพากย์เสียงสร้างแรงบันดาลใจ โดยคุณสังวาล  เทพหัสดิน  ณ  อยุทธยา
  • ประกาศผลการประกวดวาดภาพและมอบรางวัลการมอบของที่ระลึกแก่ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
  • ชมหนังกลางแปลง เสวนาภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยอีสาน
  • ร่วมงานชมของดี ปลุก-ใจ-เมือง ท่าพระ บนถนนคนเดินตามอัธยาศัย 

 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com