กำหนดการฉายภาพยนตร์ อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา @สุราษฎร์ธานี

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 27 เมษายน 60 / อ่าน : 496


กำหนดการ 

การจัดฉายภาพยนตร์ จากโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” 

วันศุกร์ที่ 28 - 30 เมษายน 2560

ณ  โรงภาพยนตร์  เอส เอฟ ซีเนม่า  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี


 

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

10.30 - 10.45 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน

10.45 - 11.00 น.    - พิธีกรกล่าวเปิด และแนะนำโครงการ

- เสวนา แลกเปลี่ยนคิด ร่วมกับ ผู้กำกับมืออาชีพ และ มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมุ่งสร้างสุขภาวะในการ  ลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอกอฮอลล์ เพื่อลดอุบัติเหตุ

-          คุณชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา         Creative และผู้กำกับภาพยนตร์

-          ผู้แทนจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดหเหล้า

      - มอบของทีระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

11.00 -13.00 น.   ชมภาพยนตร์สั้น “อย่าปล่อยให้เล่ามาลวงเรา” ผลงานจากผู้กำกับมืออาชีพและเยาวชนภายใต้

โครงการ

1.ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เรื่อง What’s on your mind  โดยคุณกมลธร เอกวัฒนกิจ

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย 

2. ภาพยนตร์เรื่อง มัวเมา โดยคุณชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา

3. ภาพยนตร์เรื่อง John Doe ทีม The Thlrd life

4. ภาพยนตร์เรื่อง นายสุรา ทีมนายสุรา

5. ภาพยนตร์เรื่อง นากฮก  โดยคุณพัฒนะ จิรวงศ์

6. ภาพยนตร์เรื่อง ครูคนใหม่ ทีม ฮักไอเดีย

7. ภาพยนตร์เรื่อง รำไพภูมิใจเสนอ  โดยคุณฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์

 

 

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560

10.30 - 10.45 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน

10.45 - 11.00 น.    - พิธีกรกล่าวเปิด และแนะนำโครงการ

- เสวนา แลกเปลี่ยนคิด ร่วมกับ ผู้กำกับมืออาชีพ และ มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมุ่งสร้างสุขภาวะในการ  ลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอกอฮอลล์ เพื่อลดอุบัติเหตุ

-          คุณชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา         Creative และผู้กำกับภาพยนตร์

-          ผู้แทนจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดหเหล้า

      -  มอบของทีระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

11.00 -13.00 น.   ชมภาพยนตร์สั้น “อย่าปล่อยให้เล่ามาลวงเรา” ผลงานจากผู้กำกับมืออาชีพและเยาวชนภายใต้

โครงการ

1. ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เรื่อง อ้วยตุ่ย โดยคุณอังคนา วิสาโรจน์ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

2. ภาพยนตร์เรื่อง ค่าประสบการณ์ ทีม ห่าง ห่าง ฟิลม์

3. ภาพยนตร์เรื่อง บทเรียนที่ส่งต่อ ทีม Number One

4. ภาพยนตร์เรื่อง รุ่งอรุณ-กู๊ดมอร์นิ่ง โดยคุณนิติวัฒน์ ชลวณิชสิริ

5. ภาพยนตร์เรื่อง ดองฮัก ทีม อีเกียหน้าเขา

6. ภาพยนตร์เรื่อง มิตรภาพ ทีม ชีพจรลงเฟรม

7. ภาพยนตร์เรื่อง คำสารภาพ (Father) ทีม Weirdo

8. ภาพยนตร์เรื่องภาพยนตร์เรื่อง The Turning Point โดยคุณนนทรีย์ นิมิบุตร

 

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 

10.30 - 10.45 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน

10.45 - 11.00 น.    - พิธีกรกล่าวเปิด และแนะนำโครงการ

- เสวนา แลกเปลี่ยนคิด ร่วมกับ ภาพยนตร์เรื่องฮักในกระติ๊บข้าว ภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ผ่านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยคุณเข็มทอง โมราษฎร์    เด็กรักป่า สตูดิโอ

11.00 -13.00 น.         ชมภาพยนตร์เรื่อง ฮักในกระติ๊บข้าว

** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com