23-26 พ.ค.นี้ พบ นักสื่อสารสื่อสารสร้างสรรค์ สร้างสุขภาวะชุมชน : Young Guide @จังหวัดกระบี่

หมวดหมู่ เหนือ , โดย : admin , 22 เมษายน 60 / อ่าน : 454


            วันที่ 23-26 เดือน พฤษภาคม นี้ พบ นักสื่อสารสื่อสารสร้างสรรค์ สร้างสุขภาวะชุมชน : Young Guide “พลเมืองเด็กตื่นรู้ เท่าทันสื่อ สร้างเจ้าบ้านที่ดี”ณ โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

            ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพคนไทย ทั้งมวลให้เป็น “นักสื่อสารสร้างสรรค์” (Creative Communicator) เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ (Active Citizen) และ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) การบูรณาการปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อระบบการเรียนรู้ใหม่ ให้เป็น การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล (Inclusive Education)

จะเป็นอย่างไร ติดตาม ตามรายละเอียดที่นี่...

 

 

 

 

 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com