คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ (สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม)

หมวดหมู่ สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม , โดย : admin , 3 เมษายน 60 / อ่าน : 357


สยามรัฐ ฉบับวันที่ 18 มีนคม พ.ศ. 2560

     ..13.30 น. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง "ปฏิรูปสื่อ ปฏิรูปอุตสาหกรรมโฆษณายุค 4.0 : ทิศทางโลก ทิศทางไทย" ภายใต้โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมมีอ่อนอุษาลำเลียงพลธาราวุฒิสืบเชื้ออนุพงษ์ เจริญเวช และ อ.ดนัย หวังบุญชัย ร่วมสัมมนา ที่ห้องสตูดิโอวิทยุโทรทัศน์ ตึก 9 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 

ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com