ค่ายสินไซโมเดล ปี2

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 23 มีนาคม 60 / อ่าน : 1,212


สินไซโมเดล แห่งชุมชนสาวะถี ที่บ้านสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

โครงการนำร่อง พื้นที่สร้างสรรค์เมือง 3 ดี วิถีสุข (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) เมืองสื่อสร้างสรรค์ สนับสนุนโดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 

ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]