การประกวดสื่อสร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน 25-26 มี.ค. 60

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 21 มีนาคม 60 / อ่าน : 1,907


(ร่าง)กำหนดการ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ 
หัวข้อ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้)
วันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560
ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
   
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560
กิจกรรมนิทรรศการจากสถาบันการศึกษา 20 โรงเรียน
10.00 – 16.00 น.    เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 20 โรงเรียน
   
กิจกรรมเวที
10.30 – 10.45 น. พิธีกรกล่าวเปิดกิจกรรม แนะนำโครงการ และรายละเอียดกิจกรรมบนเวที
10.45 – 10.55 น. การแสดง “เพลงกินผัก” จากโรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล)
10.55 – 11.00 น การแสดง “แอโรบิคมวยไทย” จากโรงเรียนวัดนิมมานนรดี
11.00 – 11.30 น. กิจกรรมสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ “ส้มตำข้าวโพดกุ้ง”
จากโรงเรียนวัดคลองภูมิ
11.30 – 12.00 น. พิธีกรแนะนำบูธกิจกรรม และรายละเอียด แต่ละบูธกิจกรรม
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 13.10 น การแสดง “ขอใจเธอแลกพุงโต” จากโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
13.10 – 13.20 น.  การแสดง “Fit Firm Fun” จากโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
(ขวัญโรจน์ราษฎร์รังสฤษฏ์)
13.20 – 14.00 น. การเสวนาพูดคุย เรื่อง “การจัดโภชนาการในเด็กอย่างไรจึงเหมาะสม” โดย
  นางวสุนธรี เสรีสุชาติ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
สำนักโภชนาการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
นางปรารถนา ทองคำปั้น ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กทม.
14.00 – 14.15 น. การแสดง “โบก โบ๊ก โบก Bye Bye fat” โรงเรียนคลองกลันตัน
(มีสุวรรณอนุสรณ์)
14.15 – 14.45 น. กิจกรรมสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ “สลัดทูน่าซอสเสาวรส”
จากโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว
14.45 – 15.00 น. พิธีกรแนะนำบูธกิจกรรม และรายละเอียด แต่ละบูธกิจกรรม
15.00 – 15.05 น.  การแสดง “Fit and Firm (ออกกำลังกายสลายไขมัน)”
โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี
15.05 – 15.30 น. กิจกรรมสาธิตขนมหวานสุขภาพ “กล้วยน้ำว้า อร่อยดีศรีมัชฌัน”
จากโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
15.30 – 16.00 น. พิธีกรแนะนำกิจกรรมในวันต่อไป และกล่าวปิดกิจกรรม
   
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560
กิจกรรมนิทรรศการจากสถาบันการศึกษา 20 โรงเรียน
10.00 – 16.00 น. เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 20 โรงเรียน
 
กิจกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน
13.00 – 15.30 น.  คณะกรรมการรับฟังการนำเสนอ และพิจารณาตัดสินผลงานการสร้างสรรค์สื่อ
เพื่อการรณรงค์ลดน้ำหนักในเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน”
   
กิจกรรมเวที
10.30 – 10.45 น. พิธีกรกล่าวเปิดกิจกรรม แนะนำโครงการ และรายละเอียดกิจกรรมบนเวที
10.45 – 10.55 น. การแสดง “เรามากินผัก” จากโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง
10.55 – 11.05 น การแสดง “หุ่นสวยด้วยซุมบ้า (Zumba Dance)”
จากโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
11.05 – 11.30 น. กิจกรรมสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ “ราชบพิธเป็นมิตรกับสลัดผักและผลไม้”
จากโรงเรียนราชบพิธ
11.30 – 12.00 น. พิธีกรแนะนำบูธกิจกรรม และรายละเอียด แต่ละบูธกิจกรรม
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
12.50 – 13.00 น การแสดง “PPAP คลองพิทยาลงกรณ์ ลดโรคอ้วน”
จากโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
13.00 – 13.10 น. การแสดง “กินผักผลไม้ ” จากโรงเรียนบ้านขุนประเทศ
13.10 – 13.20 น การแสดง “ละครเรื่องตุ้ยนุ้ยกิน” จากโรงเรียนวัดแสมดำ
13.20 – 14.00 น. กิจกรรมสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ “เมนูลานนาพาอร่อย”
จากโรงเรียนแพรกษาวิทยา
14.00 – 14.30 น. การแสดง “มินิคอนเสิร์ตกิน – อยู่อย่างฉลาด เด็กราชมนตรี 20 นาทีมีคุณค่า”
จากโรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม – เชื่อมนุกูล)
15.30 – 15.45 น. พิธีกรกล่าวเปิดพิธีการประกาศผลและมอบรางวัล โครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน”
15.45 – 16.00 น. การแถลงข่าวภายใต้โครงการ การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการรณรงค์ลดน้ำหนัก
ในเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน”    โดย
  นายแพทย์ปัญญา ไข่มุก  
คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
คุณปราณี สัตยประกอบ
รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
อาจารย์สง่า ดามาพงษ์  
ที่ปรึกษากรมอนามัยและอุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย
อาจารย์มานพ แย้มอุทัย  
ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.
อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย  
ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
คุณธาราวุฒิ สืบเชื้อ  
อุปนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
อาจารย์จุรี สุวรรณ์ศิลป์  
ชมรมครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร
15.00 – 16.00 น.  พิธีประกาศผลและมอบรางวัลการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการรณรงค์ลดน้ำหนัก
ในเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน”
16.30 – 16.40 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
   
*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
   
ดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการ PDF


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]