อบรมศักยภาพแกนนำ เด็ก เยาวชน แกนนำชุมชน “ชุมชนเมือง 3 ดี วิถีสุข สื่อดี พื้นที่ดี ภูมีดี” 6-7 เม.ย. 60

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 16 มีนาคม 60 / อ่าน : 1,773


กำหนดการกิจกรรมอบรมศักยภาพแกนนำ เด็ก เยาวชน  แกนนำชุมชน
“ชุมชนเมือง 3 ดี วิถีสุข สื่อดี พื้นที่ดี ภูมีดี”
วันที่ 6-7 เมษายน 2560
ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะทัง ม.5 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง
   
วันที่ 6 เมษายน 2560 
   
08.30 น.-09.00 น.    ลงทะเบียน
   
09.00 น.-10.30 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์                                                                        
- การสร้างแรงบันดาลใจผ่านเรื่องราวการลงมือทำความดี
  และส่งต่อความดีให้แก่กัน...เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง
  เมือง 3 ดี และ ตัวชี้วัด ชุมชน 3 ดี วิถีสุข
   
10.30 น.-12.00 น. - เทคนิคการถ่ายภาพ เล่าเรื่อง สื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชน 
- เทคนิคการถ่ายวีดีโอ กับ สมาร์ทโฟน เล่าเรื่องชุมชน 3 ดี
   
12.00 น.-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
   
13.00 น.-15.30 น. แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม ลงพื้นที่ ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เรียนรู้วิถีชุมชน 3 ดี สื่อดี
*ตำบลเขาเจียก  *ตำบลนาท่อม  *ตำบลร่มเมือง
   
15.30 น.-16.30 น. เดินทางไปศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะทัง
   
16.30 น.-18.30 น. เตรียมผลงานนำเสนอ
ตามอัธยาศัย/ภารกิจส่วนตัว/รับประทานอาหารเย็น
   
18.30 น.-21.00 น. นำเสนอ เรื่องเล่าชุมชน 3 ดี ผ่านสื่อ ดี
   
21.00 น.  นอนหลับฝันดี
   
วันที่ 7 เมษายน 2560 
   
06.00 น.-08.00 น. สัมผัสธรรมชาติ ยามเช้า
   
08.00 น-09.00 น. ภารกิจส่วนตัว /รับประทานอาหารเช้า อาหารเพื่อสุขภาพ ผักพื้นบ้าน
   
09.00 น.-12.00 น. เทคนิคการเขียนคลิปวีดีโอ การถ่าย และตัดต่อวีดีโอเบื้องต้น
ทำสื่อ 3 ดี วิถีสุข สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี
   
12.00 น.-13.00 น.  รับประทานเที่ยง อาหารเพื่อสุขภาพ
   
13.00 น.-14.30 น. จัดทำแผนร่วมเครือข่าย 3 ดีวิถีสุข
   
14.30 น.  เดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพ
   
   
   


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]