เครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม 9 พื้นที่ นำเสนอ Business Model Canvas ต้นแบบ ให้คณะกรรมการกำกับทิศทางแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา (แผน 10)

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 11 มิถุนายน 67 / อ่าน : 230


เครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม 9 พื้นที่ นำเสนอ Business Model Canvas ต้นแบบ ให้คณะกรรมการกำกับทิศทางแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา (แผน 10)

.

   

  

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา ในกิจกรรมเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาแผนปฏิบัติการภูมิพลังวัฒนธรรมเพื่อสุขภาวะ บนฐานทุนวัฒนธรรม "โคกสลุงโมเดล” ณ ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีการนำเสนอ Business Model Canvas (4 พื้นที่ต้นแบบ) และการทำแผน Business Model Canvas (กับ 5 พื้นที่รุ่นใหม่) ดำเนินรายการโดย ดร.อุทิศ อติมานะ (นักวิชาการ) คุณกลศ หิรัญบูรณะ (กรรมการผู้จัดการ บริษัทบางกอก อินสตรูเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด) โดยมีคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา (แผน 10) ร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อเสนอแนะ

  

  

เริ่มต้นที่

วิสาหกิจเพื่อสังคม เสน่ห์บางลำพู กรุงเทพมหานคร

วิสาหกิจเพื่อสังคม สงขลาเฮอริเทจ จังหวัดสงขลา

วิสาหกิจเพื่อสังคม ไทยเบิ้ง จังหวัดลพบุรี

วิสาหกิจเพื่อสังคม สาวะถี จังหวัดขอนแก่น

หมอลำหุ่นคณะเด็กเทวดา จังหวัดมหาสารคาม

บริษัท สหัสขันธ์ุ จูราสสิก แอนด์ ทราเวล จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์

หลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง

สวัสดีห้วยปูแกง จังหวัดเชียงใหม่

เสน่ห์สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  

จากนั้น ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ , นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และ คุณญาณี รัชต์บริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา (สสส.) ได้กล่าวชื่นชมและให้ข้อเสนอแนะให้กับเครือข่ายยการทำงานวิสาหกิจเพื่อสังคม 9 พื้นที่ภายใต้การสนับสนุนจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ด้วย

  

ชมบรรยากาศที่นี่

.

ภาพกิจกรรมช่วงต่อ ๆ ไป ติดตามได้ที่

Official Web : http://artculture4health.com/

Facebook : https://www.facebook.com/artculture4h

Youtube แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ : http://bit.ly/3YVFSl5

Instagram : https://www.instagram.com/artculture4health/

Twitter : https://twitter.com/art_culture4h

Tiktok : https://www.tiktok.com/@artculture4health

และที่

Official Web : www.artculture4health.com/pun

Facebook : https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram : https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter : https://twitter.com/PunSilpPunSook

Tiktok : https://www.tiktok.com/@punsilppunsookปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]