เด็กๆ โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส แจกแผ่นพับ รณรงค์ ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 8 มีนาคม 60 / อ่าน : 980


กิจกรรม รณรงค์ ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้

 

 

     #โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส จัดกิจกรรม รณรงค์ ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้ เดินรณรงค์เชิญชวนรับประทานอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับประทานอาหาร 5 หมู่อย่างเหมาะสม เพื่อเผยแพร่กิจกรรมสู่ชุมชน #อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน

 

 

ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com