อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ที่ โรงเรียนวัดคลองภูมิ

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 8 มีนาคม 60 / อ่าน : 861


โรงเรียนวัดคลองภูมิ มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ

 

 

     #โรงเรียนวัดคลองภูมิ มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ ให้แก่นักเรียนและ
ผู้ปกครอง.ในโครงการ คลองภูมิสดใสใส่ใจสุขภาพ (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม้)
#อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน

  

ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com