สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม@กาญจนบุรีภาคบ่าย

หมวดหมู่ สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม , โดย : admin , 8 มีนาคม 60 / อ่าน : 1,617


 

หัวข้อนี้เป็นภาคบ่ายที่ผู้เข้าร่วมเริ่มหายงง และแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางให้ "สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม"
 
ชมบรรยากาศ

เผยแพร่โดย พิราบพลเมือง กาญจนบุรี เมื่อ 24 ธ.ค. 2016
 
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]