ภาพบรรยากาศการอบรมมัคคุเทศก์น้อยจิตอาสา เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2566 @จังหวัดกาฬสินธุ์

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 19 มิถุนายน 66 / อ่าน : 806


ภาพบรรยากาศการอบรมมัคคุเทศก์น้อยจิตอาสา เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2566 @จังหวัดกาฬสินธุ์


.
กิจกรรมทำให้เด็ก ๆ สนุกสนาน ตั้งใจมาก ๆ โดยเบื้องต้นโครงการตั้งเป้าไว้ว่า จะได้เด็ก ๆ 30 คน แต่เมื่อถึงวันอบรมได้รับการตอบรับมา 70 คน .. น่ายินดีมากๆ
.
สิ่งที่ได้เห็นคือพัฒนาการของเด็ก ๆ ที่มีไหวพริบ และกล้าคิด กล้าพูด
จากนี้การท่องเที่ยวสไตล์วิถีสหัสขันธ์...เดินหน้าพัฒนาต่อเนื่อง...
.
ผู้ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม
พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รักษาการเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์
นายอำเภอสหัสขันธ์ ประธานเปิดกรอบรมฯ ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
คณะวิทยากร อาจารย์วนิดา อ่อนละมัย , อาจารย์อรรฆพร ก๊กค้างพลู
#โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ #โรงเรียนดงน้อยวิทยา #โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย #โรงเรียนวัดเวฬุวัน #โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
งบประมาณสนับสนุนจาก แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 


.
.
#วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม
#สหัสขันธ์จูราสสิกแอนด์ทราเวล
#สหัสขันธุ์
#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
#สสส
#กาฬสินธุ์
#มัคคุเทศน์น้อย
#ศิลป์สร้างสุข
.
.ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]