สปาร์คยู อีสานบ้านเฮา พัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยปฏิบัติการ ปลุกใจเมือง #อีสานบ้านเฮา - ฮวมคึดฮวมเฮ็ดได้ปลุกใจเมืองอีสานบ้านเฮา -

หมวดหมู่ อ่านจุลสาร , โดย : admin , 8 มิถุนายน 66 / อ่าน : 1,313


ไม่สามารถแสดงตัวอ่าน PDF บนอุปกรณ์นี้ได้

ท่านสามารถเปิดไฟล์ได้โดย คลิกที่นี่

เปิดอ่านจุลสารหนังสืิอดีมีมาให้อ่าน : 

สปาร์คยู อีสานบ้านเฮา

พัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยปฏิบัติการ ปลุกใจเมือง #อีสานบ้านเฮา

- ฮวมคึดฮวมเฮ็ดได้ปลุกใจเมืองอีสานบ้านเฮา - 

 

ดาวน์โหลดสปาร์คยู อีสานบ้านเฮา พัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยปฏิบัติการ ปลุกใจเมือง #อีสานบ้านเฮา

- ฮวมคึดฮวมเฮ็ดได้ปลุกใจเมืองอีสานบ้านเฮา  ที่นี่  ดาวน์โหลด

 

เกี่ยวกับสื่อ

  • ปีที่จัดทำ : 
  • พิมพ์ 
  • ที่อยู่ :  
  • จำหน่ายโดย : โดย เครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน 
  • จำนวนพิมพ์ :  -  เล่ม
  • ราคา - บาท

 


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]