ทีม Domesticcityunit I "THE WINNER" Design Hero ดีไซน์ดี มีแต่ได้

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 11 พฤษภาคม 66 / อ่าน : 743


ทีม Domesticcityunit I "THE WINNER" Design Hero ดีไซน์ดี มีแต่ได้

รับชมบทสัมภาษณ์เส้นทางสู่ความสำเร็จฉบับเต็ม ได้แล้ว ที่นี่

Facebook : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. : https://www.facebook.com/artculture4h 

Youtube แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ : https://www.youtube.com/watch?v=JdMYYEDnafY&t=9sปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]