SHOWcase โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบ สงขลาเฮอริเทจ

29 พฤศจิกายน 65 / อ่าน : 1,342

 

SHOWcase โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบ สงขลาเฮอริเทจ
.
.
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ภาคีเครือข่ายในแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา ในพื้นที่สงขลา ไปที่ย่านสงขลาเมืองเก่า เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชุดความรู้ ทั้งความสำเร็จและข้อจำกัด ข้อค้นพบในการทำงานของพื้นที่ ต่อการทำงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะทั้งทางกาย ใจ ปัญญา สังคม
.
.
กิจกรรมลงพื้นที่ SHOWcase ย่านสงขลาเมืองเก่าครั้งนี้ทางแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าวเสริมสุขภาพ สสส. ได้ลงไปเยี่ยมชมพื้นที่ และการทำงานของโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบ “สงขลาเฮอริเทจ” โครงการที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยบริษัทสงขลาเฮอริเทจ ในกิจกรรมConnect the local, Conext to SE การนำเสนอความร่วมมือในการทำงานวิสาหกิจเพื่อสังคมกับการประกอบการในพื้นที่เมืองเก่าสงขลา โดยในกิจกรรมครั้งได้เริ่มกิจกรรมท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า (สงขลาพหุวัฒนธรรม) ด้วยการย้อนรอยอดีตเส้นทางเมืองท่า เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน ศาลเจ้าปุนเถ้ากง, ประตูศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์ ผ่านเส้นทาง ถ.หนองจิก-รามัญ ชมสตรีทอาร์ท 3 วัฒนธรรม สู่ถนนนางงาม เส้นทางอาหาร ชมความงามของสถาปัตยกรรมเมืองและแนวทางการอนุรักษ์อาคารเก่ากับการประกอบการในพื้นที่ อาร์ตแกลลอรี่ a,e.y space หนึ่งในเครือข่ายด้านศิลปะและกิจกรรมสร้างสรรค์ร้านสองแสน การประกอบการด้านอาหารและพื้นที่ร้างสรรค์
.


.
จากนั้นเดินทางสู่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ชมกิจกรรมเวริ์คชอป และรับเครื่องรางนำโชค ไหว้พระสักการะขอพรศาลเจ้าพ่อหลักเมือง โดยผู้นำชุมชนเก้าห้อง หนองจิก
ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองกับการก่อตั้ง ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและศาลเจ้าพ่อกวนอู โดย อ.วสิน ทับวงษ์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปสตรบัณฑิต สาขาวิชา ประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
.
.
ด้านกิจกรรมท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า (สงขลาเมืองท่า) เยี่ยมชมงานศิลปะร่วมสมัยและพื้นที่สร้างสรรค์ โนราห์บ้าน 168 และ “มัสยิดบ้านบน” ที่มีการนำเสนอความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาเมืองเก่าสงขลา โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และภาคีเครือข่าย (สถานที่มัสยิดบ้านบน)
.

.
ปิดท้ายที่การร่วมรับประทานอาหารเย็น Classic table ดื่มด่ำบรรยากาศริมทะเลสาบสงขลาที่บ้านนครนอก
อาหารจากชุมชน การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ประกอบการสร้างสรรค์ด้านอาหาร กล่องข้าว catering โดยนำแนวคิดจากอาหารพื้นถิ่นและวัตถุดิบในพื้นที่ อาหารดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงในย่านเมืองเก่า ทั้งเมนูไทย จีน มุสลิม มารวบรวมไว้บนโต๊ะอาหารมื้อพิเศษ พร้อมการแสดงพื้นถิ่นสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่จากวัฒนธรรมไทย จีน มุสลิม สะท้อนความเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมเมืองสงขลา
.
.

ดังภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นดังนี้ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]