เคล็ดลับสื่อสร้างสรรค์

หมวดหมู่ อ่านจุลสาร , โดย : admin , 3 พฤศจิกายน 65 / อ่าน : 1,285


ไม่สามารถแสดงตัวอ่าน PDF บนอุปกรณ์นี้ได้

ท่านสามารถเปิดไฟล์ได้โดย คลิกที่นี่

เปิดอ่านจุลสารดาวน์โหลดเคล็ดลับสื่อสร้างสรรค์ดาวน์โหลด

รายละเอียด 

-

เกี่ยวกับสื่อ

  • ประเด็นหลัก : สื่อสร้างสรรค์
  • พื้นที่ : ทั่วประเทศ
  • ปี พ.ศ. : กรกฏาคม 2018
  • ประเภทสื่อ : ชุดความรู้สื่อสร้างสรรค์  เด็กบันดาลใจ คิดได้คิดเป็น
  • สนับสนุนโดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]