นอนบ้านหมอลำดำนาที่สาวะถี @บ้านสาวะถี จ.ขอนแก่น 18 กันยายน 2565

22 กันยายน 65 / อ่าน : 120

“นอนบ้านหมอลำดำนาที่สาวะถี” @บ้านสาวะถี จ.ขอนแก่น 18 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 ที่ บ้านสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น อาจารย์มานพ แย้มอุทัย , ดร.ประภาส นวลเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. พร้อมกับ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ และอาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ ผู้ติดตามประเมินผลโครงการ ร่วมกิจกรรม “นอนบ้านหมอลำดำนาที่สาวะถี” @บ้านสาวะถี จ.ขอนแก่น เป็นวันที่ 2 วันนี้เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการตักบาตร ถวายจังหันพระกับชาวสาวะถีวิถีสุข ณ วัดไชยศรี พร้อมกราบนมัสการพระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี เจ้าคณะตำบลสาวะถี จากนั้นเดินทางไปทำข้าวเขียบแม่จันลา ดาวสาวะ เพื่อเวิร์คช็อปทำ ข้าวเขียบโบราณจากเครือตดหมาสมุนไพรดีภูมิปัญญาอีสาน และมีการเดินทางไปยังโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ ชมพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาสาวะถีแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมมีชีวิต ก่อนเดินทางไปยังสวนปันสุข เดินตลาดนัดสาวะถีหาของดีของชุมชน และชมการแสดงวงดนตรีอีสานของโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ เสร็จแล้วมีการรับประทานอาหารกลางวันที่สวนปันสุข ก่อนจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกิจกรรมร่วมกัน และปิดกิจกรรมที่นี่#เสน่ห์อีสานบ้านสาวะถี
#สาวะถีวิสาหกิจเพื่อสังคม
#เที่ยวสาวะถีวิถีสุข
#ขอนแก่นแดนหมอลำ
#ระเบียบวาทะศิลป์
#เที่ยวสาวะถีวิถีสุข
#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
#สสส
#SE
#สื่อศิลป์SE
#SEสาวะถี 
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]