เครื่องมือสื่อในการเปลี่ยนแปลง และกระบวนการ ในโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

หมวดหมู่ สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม , โดย : admin , 24 กุมภาพันธ์ 60 / อ่าน : 1,824


     ช่วงเช้าของวันนี้ อ.บรรยงค์ สุวรรณผ่อง เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง : สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม หัวข้อ เครื่องมือสื่อในการเปลี่ยนแปลง และกระบวนการ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
  
ทั้งเรื่อง 
     - กุญแจสำคัญของลักษณะร่วม-ต่าง ของวัฒนธรรม(ชาติพันธ์ / เพศ / อายุ /พื้นที่/ความเชื่อ-ประเพณี)
     - เห็นอะไรในกลุ่มคนและกลุ่มงานต่างวัฒนธรรม
     - สื่ออย่างไรให้น่าสนใจและได้ผล
     - เข้าใจภูมิทัศน์สื่อยุคปัจจุบัน
     - บทบาทสื่อและการสื่อสารยุคใหม่ Convergence สื่อกระแสหลัก สื่อทางเลือกและสื่อออนไลน์
 
   

    
 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]