โครงการประกวดสื่อภาพถ่ายคำเตือน หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา รับสมัครวันนี้ถึง 7 เมษายน 2560

หมวดหมู่ เหนือ , โดย : admin , 23 กุมภาพันธ์ 60 / อ่าน : 2,389


โครงการประกวดสื่อภาพถ่ายคำเตือน 

หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา 

_____________________________________________________________________________________ 

กติกาผู้เข้าร่วมประกวด 

 • เยาวชนนักเรียน นิสิตนักศึกษา อายุระหว่าง 18 - 25 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยไม่จำกัดสาขาและคณะที่ศึกษาอยู่
 • สมัครเข้าร่วมโครงการประกวด ประเภทบุคคล และ ประเภททีมไม่เกิน 3 คน
 • จำเป็นต้องมีครูหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
 • ส่งผลงานไฟล์ภาพถ่ายคำเตือนฯ ขนาด A3 สัดส่วน 3:4 (คุณภาพสูง High Resolution)ในรูปแบบ JPEG พร้อมแนบแนวความคิดที่ต้องการนำเสนอ
 • ภายใต้โจทย์ ดังนี้
 1. สุรา เป็นเหตุให้พิการและตายได้
 2. สุรา ทำร้ายตนเอง ครอบครัวและสังคมได้
 • พร้อมระบุหัวข้อที่สนใจแนบท้ายใบสมัคร
 • ประเภทของการประกวด สื่อถ่ายภาพคำเตือนฯ ประเภทละไม่เกิน 2 ภาพ
 • เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 7 เมษายน 2560 (ปิดรับเวลา 17.00 น.)
 • ส่งเอกสารทั้งหมดทางอีเมล์เท่านั้น ส่งไปยัง [email protected]

*** ผู้ที่ได้รับการคัดเลือ 10 ทีมสุดท้าย จะต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับความละเอียดสูง ( AI, TIFF )

*** ลิขสิทธิ์ภาพเป็นของ สสส., ผู้จัดการประกวดฯ และผู้เผยแพร่โครงการ

 

เกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ

 • ความคิดสร้างสรรค์ Creativity – ความสร้างสรรค์ ความสดใหม่ ความแปลกใหม่ของผลงาน
 • การสื่อสาร Communication – ความสามารถในการสื่อสารความคิด การโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงอันตราย หรือผลเสีย ผลกระทบ จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างชัดเจน
 • แนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ Concept – ความตรงประเด็นระหว่างเนื้อหาใจความกับหัวข้อการประกวด
 • สุนทรียะ Aesthetic – ความสวยงาม ความสมบูรณ์ ความกลมกลืนกันของงาน
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รางวัลสำหรับการประกวด

 

รางวัลชนะเลิศ                                   ถ้วยพระราชทานฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1                      เงินรางวัล 10,000 บาท

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2                      เงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลชมเชย                            จำนวน 7 รางวัล

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร แบบฟอร์มขนาดภาพประกวด (ai) และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.PINGs.in.th หรือ www.artculture4health.com

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์

 • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการการส่งใบสมัคร โทร. 02-298-0988

 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]