กิจกรรมประกวดหนุ่ม-สาวสุขภาพดี ภายใต้โครงการแบ่งปันไอเดียเพื่อสุขภาพ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 21 กุมภาพันธ์ 60 / อ่าน : 1,592


กำหนดการ
กิจกรรมประกวดหนุ่ม-สาวสุขภาพดี ภายใต้โครงการแบ่งปันไอเดียเพื่อสุขภาพ
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ อาคารสนามกีฬา โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

 

๐๘.๐๐ น.    - นักเรียนพร้อมกัน ณ อาคารสนามกีฬา โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์เข้าแถวเคารพธงชาติ
   
๐๘.๑๕ น.     - ลงทะเบียนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ 
   
๐๘.๓๐ น.  - ประธานในพิธี (ท่านผู้อำนวยการ) มาถึงบริเวณพิธี
- กล่าวรายงาน (ครูยุภาวดี)
- ประธานกล่าวเปิดงาน
   
๐๙.๐๐ น.  - ชมผลงานภาพยนตร์สั้นของนักเรียนที่ชนะการประกวด
- กิจกรรมถาม-ตอบแบ่งปันไอเดียเพื่อสุขภาพ “ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม้”
- เปิดสปอตโฆษณาของนักเรียนที่ชนะการประกวด
   
๐๙.๓๐ น. - พิธีกรเชิญหนุ่ม-สาวสุขภาพดีผู้เข้ารอบสุดท้ายจำนวน ๑๐ บนเวที พร้อมสัมภาษณ์
   
๑๐.๐๐ น. - พิธีกรประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลหนุ่ม-สาวสุขภาพดี และรางวัล Popular Vote
- มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศการประกวดสปอตโฆษณาหนังสั้น/แอนิเมชั่น
  คลิปวีดีโอท่ากายบริหารประกอบเพลง และโปสเตอร์
- ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก
   
๑๑.๑๕ น.  - เสร็จพิธี


หมายเหตุ : บริเวณงานจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนที่เข้าประกวดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการแบ่งปันไอเดียเพื่อสุขภาพปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]