ดนตรีสร้างสุข ด้วยกระบวนการดนตรียาใจ @ ชมรมผู้สูงอายุ คลองบางหลวง จ.นครปฐม

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 27 กรกฎาคม 65 / อ่าน : 180


ดนตรีสร้างสุข ด้วยกระบวนการดนตรียาใจ @ ชมรมผู้สูงอายุ คลองบางหลวง จ.นครปฐม


วันนี้ 27 กรกฏาคม 2565 โครงการดนตรีสร้างสุข ด้วยกระบวนการดนตรียาใจ @ ชมรมผู้สูงอายุ คลองบางหลวง จ.นครปฐม สนับสนุนโดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส จัดงานดนตรีสร้างสุข ด้วยกระบวนการดนตรียาใจ กับผู้สูงอายุ คลองบางหลวง จ.นครปฐม จำนวนกว่า 30 คน โดยมีการกล่าวต้อนรับ โดย ผู้ใหญ่สมศักดิ์ อยู่มาก ประธานชมรมฯ จากนั้นมีการบอกถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของกระบวนการดนตรียาใจ @ ชมรมผู้สูงอายุ คลองบางหลวง จ.นครปฐมโดย อาจารย์ไพจิตร ศุภวารี ประธานโครงการ 

         ตามด้วยพิธีเปิดกิจกรรม โครงการ “ดนตรีสร้างสุข ด้วยกระบวนการดนตรียาใจ” @ชมรมผู้สูงอายุ คลองบางหลวง จ.นครปฐม โดย อ.ดร.ดนัย  หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 


          อาจารย์ ดร.ดนัย  หวังบุญชัย  กล่าวว่า  ในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิดระบาดหนักที่ผ่านมาทำให้ผู้คนไม่ได้ออกจากบ้าน  การพบปะกันจึงมีน้อยลง และเพื่อการผ่อนคลาย กิจกรรมนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อสร้างความคุ้นเคย พัฒนาทักษะการสื่อสาร และการใช้ภาษา ลดความตึงเครียดเสริมสร้างทักษ,ะในการเข้าสังคม มีการวอร์มร่างกาย ทำสมาธิ ยืดร่างกายเบาๆ (ช่วยลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ทั้งยังพัฒนาการเคลื่อนไหว) โดยจะเปิดเพลงคลอเบาๆ ไปด้วย เป็นเพลงฟังสบายๆ สำหรับผ่อนคลาย ให้ผู้ร่วมกิจกรรม ขยับตัวเข้าจังหวะ ใช้ดนตรีแบบเคาะจังหวะใช้อุปกรณ์ที่เกิดเสียง ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เขย่าตาม การวอร์มเสียง วอร์มลมหายใจ (ใช้เทคนิคการออกเสียง จังหวะการหายใจ ช่วยในการฝึกลมหายใจให้ถูกต้อง  ช่วยกระตุ้นการรับรู้ เสริมสร้างพัฒนาความจำ ทักษะการเข้าสังคม การมีส่วนร่วมในกลุ่มและกิจกรรม            ทั้งนี้ยังมีการใช้จังหวะดนตรีให้ผู้ร่วมกิจกรรมขยับร่างกายเบาๆ ตามจังหวะ ใช้เพลงเป็นสื่อ แล้วใช้ท่าทางประกอบดนตรี ช่วยกันร้อง เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ และมีความสนุกสนาน เพิ่มทักษะการเคลื่อนไหว พัฒนาทักษะการสื่อสาร และการใช้ภาษา         นอกจากนี้ยังมีการพูดคุย บอกถึงความรู้สึก ความแบ่งปัน การฟื้นฟู การเยียวยา ศักยภาพของจิตและปัญญาที่เปลี่ยนแปลง จากการร่วมกิจกรรม พร้อมถ่ายทอดความสุขด้วยบทเพลงดนตรีสร้างสุขปิดท้ายร่วมกัน 


    โดยวิทยากรกระบวนการนั้นมีอาจารย์ไพจิตร ศุภวารี : ศิลปินเพื่อการปฏิรูปด้านดนตรี ศิลปะการแสดง ภาพยนตร์  , คุณสุปรานี ศรีอุบล : พิธีกรรับเชิญ  3.อาจารย์ศรสวรรค์ เกียรติสันติกุล : ศิลปินดนตรีบำบัด อาจารย์สอนดนตรีและขับร้อง สถาบันดนตรี KPN จบปริญญาตรี จากวิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต เอก Voice Perform , อาจารย์วิไลรัตนา  เพ็งเจริญ : นักจิตวิทยา ผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ผู้ประนีประนอม    ศาลแพ่งตลิ่งชัน และ อาจารย์สกุลชัย  โกมุท : โฆษกและผู้จัดการด้านการผลิตละครเวที ภาพยนตร์ ร้องเพลง 


ติดตามบรรยากาศ ที่นี่ 


#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ#สสส#บางหลวง#นครปฐม#ดนตรี#บำบัด#ยาใจปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]