โรงเรียนบางจากอบรมเชิงปฏิบัติการ "ลดอ้วน ลดพุง หุ่นดี" กับ 4ฐาน ให้เรียนรู้ #อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 20 กุมภาพันธ์ 60 / อ่าน : 1,400


     #โรงเรียนบางจาก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ลดอ้วน ลดพุง หุ่นดี" โดยเชิญวิทยากรพิเศษจากศูนย์บริการสาธารณสุข47คลองขวาง ผู้ปกครองและนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดี มีกิจกรรม4ฐานให้เรียนรู้ #อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน
 
   

 

ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]