สสส. สภาการสื่อมวลชนฯ SONP จับมือร่วมพัฒนาศักยภาพสื่อภูมิภาค ต่อยอดสู่ผู้ประกอบการสื่อออนไลน์

25 กรกฎาคม 65 / อ่าน : 212

 

สสส. สภาการสื่อมวลชนฯ SONP จับมือร่วมพัฒนาศักยภาพสื่อภูมิภาค ต่อยอดสู่ผู้ประกอบการสื่อออนไลน์
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุม โรงแรม ทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดเวทีการติดตามความก้าวหน้าและนำเสนอทิศทางกลยุทธ์การต่อยอดสู่ผู้ประกอบการสื่อออนไลน์ จากการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสื่อภูมิภาค : สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของสื่อมวลชนในส่วนภูมิภาคในการพัฒนาสู่สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สู่สังคม และมีความเข้มแข็งในเชิงธุรกิจ โดยยึดมั่นในหลักวิชาชีพและจริยธรรมสื่อ
เวทีนี้มีสื่อมวลชนที่พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นผู้ประกอบการสื่อออนไลน์กับโครงการจำนวน 9 สำนักจากทั่วประเทศ อาทิ สงขลาโฟกัส, ล่องใต้นิวส์, Makkheang, ตรังไทม์, ลานนาโพสต์, ประชามติตราด, Esanbiz, หัวหินสาร, เชียงใหม่นิวส์
โดยดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียรู้ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า เวทีการติดตามความก้าวหน้าและนำเสนอทิศทางกลยุทธ์การต่อยอดสู่ผู้ประกอบการสื่อออนไลน์ นี้เป็นเวทีที่ต่อยอดมาจากการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสื่อภูมิภาค : สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ซึ่งเราต้องการที่จะดึงศักยภาพของสื่อมวลชนมาทำงานขับเคลื่อนสังคม ให้รู้เท่าทันสื่อที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายในสังคมปัจจุบันนี้
โดยในกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับ โดย รศ.จุมพล รอดคำดี ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และมีการกล่าวรายงาน โดย อ.ดร.ดนัย หวังบุญชัย จากนั้นมีการนำเสนอความก้าวหน้าและทิศทางกลยุทธ์การสู่ผู้ประกอบการสื่อออนไลน์ ในระยะต่อไปอีก 1 ปี ต่อยอดผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสื่อภูมิภาค: สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาขอรับทุนสนับสนุนจาก สสส.ในระยะต่อไป) จากสื่อมวลชนทั้ง 9 สำนัก และมีทีมวิทยากรให้ข้อเสนอแนะ โดย คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ , รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย ประธานอนุฯ วิชาการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ , คุณระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ , คุณแมนรัตน์ แปลกลำยอง ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ด้านการตลาดออนไลน์ , ผศ.ดร.ประภาส นวลเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ด้านการผลิตสื่อรณรงค์ , อ.ดร.ดนัย หวังบุญชัย โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม สสส. และอาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.

จากนั้นมีการกล่าวปิดงาน โดย คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จากนี้มาติดตามการทำงานเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการสื่อออนไลน์ในช่องทางต่างๆ ของสื่อมวลชนทั้ง 9 สำนัก ได้เร็วๆ นี้ จะเป็นอย่างไรติดตามข่าวสารได้ที่ www.artculture4health.comปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]