ตักบาตรข้าวจี่วิถีอีสาน ในงานบุญข้าวจี่ วัดไชยศรี

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : admin , 14 กุมภาพันธ์ 60 / อ่าน : 534


สำหรับกิจกรรมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน
และแสดงผลงานของเครือข่าย ของสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน
ณ งานบุญข้าวจี่ วัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560  นี้เริ่มตั้งแต่ 

เวลา 04.30 น.            ตื่นเช้า จี่ข้าวจี่ตักบาตรพระสงฆ์   
ส่วนในเวลา 07.00 น.     ตักบาตรข้าวจี่วิถีอีสาน

ช่วงเช้าวันที่ 12 กพ.60 
กิจกรรมบุญข้าวจี่ วิถีวัฒนธรรมอีสาน ประเพณีใน ฮีต 12 เดือนของชาวอีสาน
ร่วมกันจี่ข้าว เพื่อใช้ในการใส่บาตรพระสงฆ์ / ถวายภาพชาดก บุญพระเวส แก่วัดในชุมชน 
นอกจากเป็นการทำบุญทำนุบำรุงศาสนาแล้ว ยังเห็นภาพความสามัคคีของชาวบ้าน
และผู้ร่วมกิจกรรมในการสืบสานวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่ต่อไป

กิจกรรมน่าสนใจอย่างไรติดตามคะ

  

ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com