20ปี สืบสานภูมิปัญญา

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 6 กุมภาพันธ์ 60 / อ่าน : 815


 

 

     วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ภายในงาน 20ปี สืบสานภูมิปัญญา ได้มีการประชุมเครือข่าย สื่อศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ครั้งที่ิ1
ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 "คีตนาฏการล้านนา"

09.00-12.00 น. (ภาคเช้า)
- เปิดกาดวัฒนธรรม
- เปิดซุ้มสาธิตภูมิปัญญา
- เสวนาเรื่อง "พิณเปี๊ยะ” 
โดย อาจารย์ธวัชชัย ทำทอง

11.00 – 12.00 น.

- Workshop ย้อมฮ่อม

12.00-14.00น.
(ภาคเที่ยง)
- ซอพื้นเมือง/มุขปาถะ
- ดนตรีเครือข่าย
- การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง สาละวิน

14.00-17.00น.
(ภาคบ่าย)
- เสวนาเรื่อง "ดวงดาวกับคนล้านนา" โดย พระครูอดุลสีลกิตติ์ / อาจารย์ธวัชชัย ทำทอง

17.00-19.00น.
(ภาคเย็น)
- เล่าขวัญสืบสานฯ
- “ชวนคุยและชมสารคดี 20 ปีสืบสานล้านนา” โดย พี่นก นิรมลเมธีสุวกุล
- ประมูลงานระดมทุน 19.00-21.00น. (ภาคค่ำ)
- ศิลปะการแสดง "นาฏการล้านนา" การแสดง   “ ลับแลง...ฟ่ายฟ้อนซอนซอ” กำกับการแสดงโดย ภัทรภูมินทร์ ชัยชมภู
การแสดง “ปู่นางสางหลวง”โดยศิลปิน นักแสดง เครือข่ายสืบสานล้านนา
 
   
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com