20ปี สืบสานภูมิปัญญา

6 กุมภาพันธ์ 60 / อ่าน : 815

     วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ภายในงาน20ปี สืบสานภูมิปัญญา ได้มีการประชุมเครือข่าย สื่อศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ครั้งที่ิ1 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จังหวัดเชียงใหม่  
   ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com