งาน20 ปี สืบสานล้านนา ตอน หัตถศิลป์ล้านนา

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 4 กุมภาพันธ์ 60 / อ่าน : 1,049


                งาน20 ปี สืบสานล้านนา
วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 "หัตถศิลป์ล้านนา" 

 

วันนี้มีการเปิดกาดวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการเปิดซุ้มสาธิตภูมิปัญญา 
ส่วนในพิธีเปิดงานและเปิดห้องจัดแสดงเอกสารโบราณ โดยศูนย์ศึกษาเอกสารโบราณ (ศอบ.) 
และมีการเสวนาเรื่อง"สล่าล้านนากับการศึกษาเชียงใหม่"  
โดย: อาจารย์ไพรัช ใหม่ชมภู / อาจารย์นุสรา เตียงเกตุ / 
ผศ.บุญรัตน์ ณ วิชัย /ทพ.ภัทรภูมินทร์ ชัยชมภู
ซึ่งดำเนินรายการโดย อาจารย์ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ
 

 

ส่วนใน Workshop ย้อมฮ่อม

ซอพื้นเมือง/มุขปาถะ ดนตรีเครือข่าย

 

 ในการเสวนาเรื่อง "หนังสือของพ่อครูมาลาคำจันทร์” อู้จ๋ากับนักเขียน 

“สางโหง” โดยพ่อครูมาลาคำจันทร์


เล่าขวัญสืบสานฯ

การแสดงดนตรี "คีตการล้านนา" 

โดย วงทิพย์ วงลายเมือง  วงช้างสะตน

 

ในวันอื่นๆ มีอะไร จะนำมาอัพเดทอีกที่ ติดตามได้ที่นี่จร้า...

 
 

ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com