กำหนดการกิจกรรม Rough Cut

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 3 กุมภาพันธ์ 60 / อ่าน : 1,409
กำหนดการกิจกรรม Rough Cut

ภายใต้โครงการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา 

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 

ณ ห้องเธียร์เตอร์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)

---------------------------------------------------------------

10.00–10.30น. ลงทะเบียนเยาวชน

10.30–12.00น.
 


นำเสนองาน  (Rough Cut) ต่อกรรมการ และพี่เลี้ยง

(จำนวน 5 ทีม ทีมละ 20 นาที
เพื่อนำเสนอดูภาพรวมของผลงานและรับฟังความคิดเห็น)

12.00–12.45น.

รับประทานอาหารเที่ยง

12.45–14.00น.นำเสนองาน (Rough Cut) ต่อกรรมการ และพี่เลี้ยง

(จำนวน 5 ทีม ทีมละ 20 นาที
เพื่อนำเสนอดูภาพรวมของผลงานและรับฟังความคิดเห็น)

14.00–15.00น.

พบพี่เลี้ยงเพื่อรับฟังความเห็นและปรับแก้ไข

15.00 น.

เดินทางกลับ

 

ดาวน์โหลดแผนที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณเกวรินทร์ (พี่เน) โทร 096-859-5714 และ คุณเบญจพร (พี่ออย)

โทร 094-653-0522 หรือ 02-298-0988 ต่อ 104 

www.PINGs.in.th หรือ www.artculture4health.comปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com