กำหนดการ งาน20 ปี สืบสานล้านนา

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 3 กุมภาพันธ์ 60 / อ่าน : 1,532


 

กำหนดการ

งาน20 ปี สืบสานล้านนา

วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560


วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 "หัตถศิลป์ล้านนา"

09.00 น. (ภาคเช้า) - เปิดกาดวัฒนธรรม
10.00 น.


10.30 – 12.00 น.- เปิดซุ้มสาธิตภูมิปัญญา
- พิธีเปิดงานและเปิดห้องจัดแสดงเอกสารโบราณ
โดยศูนย์ศึกษาเอกสารโบราณ (ศอบ.)
- เสวนาเรื่อง "สล่าล้านนากับการศึกษาเชียงใหม่"
โดย: อาจารย์ไพรัช ใหม่ชมภู / อาจารย์นุสรา เตียงเกตุ /
ผศ.บุญรัตน์ ณ วิชัย /ทพ.ภัทรภูมินทร์ ชัยชมภู
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ
11.00 – 12.00 น. - Workshop ย้อมฮ่อม
12.00-14.00น. (ภาคเที่ยง)

- ซอพื้นเมือง/มุขปาถะ
- ดนตรีเครือข่าย
14.00-17.00น. (ภาคบ่าย)


- เสวนาเรื่อง "หนังสือของพ่อครูมาลาคำจันทร์”
อู้จ๋ากับนักเขียน “สางโหง”
โดยพ่อครูมาลาคำจันทร์
17.00-19.00น. (ภาคเย็น) - เล่าขวัญสืบสานฯ
  - ประมูลผลงานระดมทุน
19.00-21.00น. (ภาคค่ำ)- การแสดงดนตรี "คีตการล้านนา"
โดย วงทิพย์ วงลายเมือง  วงช้างสะตน
- ปิดกาดวัฒนธรรม

   

วันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 "คีตนาฏการล้านนา"

09.00-12.00น. (ภาคเช้า)

- เปิดกาดวัฒนธรรม
- เปิดซุ้มสาธิตภูมิปัญญา
- เสวนาเรื่อง "พิณเปี๊ยะ”  โดย อาจารย์ธวัชชัย  ทำทอง
11.00 – 12.00 น.
- Workshop ย้อมฮ่อม
12.00-14.00น. (ภาคเที่ยง)


- ซอพื้นเมือง/มุขปาถะ
- ดนตรีเครือข่าย
- การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง สาละวิน
14.00-17.00น. (ภาคบ่าย)

- เสวนาเรื่อง "ดวงดาวกับคนล้านนา"
โดย พระครูอดุลสีลกิตติ์ / อาจารย์ธวัชชัย  ทำทอง
17.00-19.00น. (ภาคเย็น)- เล่าขวัญสืบสานฯ
- “ชวนคุยและชมสารคดี 20 ปีสืบสานล้านนา” 
โดย พี่นก นิรมลเมธีสุวกุล
- ประมูลงานระดมทุน
19.00-21.00น. (ภาคค่ำ)
- ศิลปะการแสดง "นาฏการล้านนา"
การแสดง “ลับแลง...ฟ่ายฟ้อนซอนซอ”
กำกับการแสดงโดย ภัทรภูมินทร์ ชัยชมภู
การแสดง “ปู่นางสางหลวง”
โดยศิลปิน นักแสดง เครือข่ายสืบสานล้านนา
- ปิดกาดวัฒนธรรม
   

วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 "ศาสตราวุธล้านนา" 

09.00-12.00น. (ภาคเช้า)
- เปิดกาดวัฒนธรรม
- เปิดซุ้มสาธิต
09.00 น.
- เสวนา “จุดร่วมของวัฒนธรรมเจิงลายในล้านนา”
โดย เครือข่ายยุทธศิลป์ล้านนา
10.00 – 11.00 น.

- Workshop ย้อมฮ่อม
11.00 – 12.30 น. - “เรื่องเล่าจาก อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ”
โดย อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ
13.00น. - ขบวนแห่องค์ผ้าป่า 20 ปีสืบสานล้านนาสู่ศาลาครูบาศรีวิชัย
15.00น. - ถวายองค์ผ้าป่า 20 ปีสืบสานล้านนา
15.30น. - รับพร ร่วมแผ่เมตตาแด่พระพุทธพจนวราภรย์
   และพ่อครู แม่ครูผู้ล่วงลับ
15.30-17.00น. (ภาคบ่าย)

- เสวนาเรื่อง "ฝรั่งเล่าเมือง" โดย ดร.มิเชล  ลอริยาร์ด
  ผู้อำนวยการสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ
17.00-19.00น. (ภาคเย็น)

- เล่าขวัญสืบสานฯ
- ประมูลงานระดมทุน
19.00-21.00น. (ภาคค่ำ)

- ลงข่วงศาสตราวุธล้านนา
- ปิดงาน 20 ปีสืบสานล้านนา

 

***มีกิจกรรมให้ร่วมเรียนรู้ตลอดทั้งวัน อาทิ

-  Workshopย้อมฮ่อม กับครูโจ๊ก Hom Lom Studio, ครูนัทjibberish ,ครูวิทย์บ้านแม่แสม  

Workshop ทำตุ๊กตา  Workshopทำสำเนาจารึก

-  ฐานการเรียนรู้จากพ่อครูแม่ครูและครูภูมิปัญญาล้านนา 

-  ฐานการเรียนรู้จากเครือข่ายการศึกษาทางเลือก และข่วงละอ่อน

-  ร้านค้าและกาดหมั้วครัวฮอมจากเครือข่ายสืบสานล้านนา 

- นิทรรศการและการสาธิตจากเครือข่ายสืบสานล้านนาปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com