รายการน้ำลดตอผุด ทีวีลิกอร์ คิดดีไอดอล

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 2 กุมภาพันธ์ 60 / อ่าน : 1,007


คิดดีไอดอล ปล่อยของ 

รายการน้ำลดตอผุด ทีวีลิกอร์ นำเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจของน้องๆ กลุ่มนี้ ไว้น่าสนใจ ติดตาม ที่นี่ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com