เบื้องหลังการถ่ายทำของ ทีม ฮักไอเดีย

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 2 กุมภาพันธ์ 60 / อ่าน : 1,086


ภาพบรรยากาศ เบื้องหลังการถ่ายทำหนังสั้นของ

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า และโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี 

ใน โครงการอย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา   

ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com