โครงการนิทรรศการภาพถ่ายปัญญวัฒนธรรม : ประเภทบุคคลภายในสถาบัน

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 2 กุมภาพันธ์ 60 / อ่าน : 830


โครงการนิทรรศการภาพถ่ายปัญญวัฒนธรรม 
ตอน ชาติพันธุ์มอญภายใต้พระมหากรุณาธิคุณ : มองผ่านเลนส์
 

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1

ประเภทบุคคลภายในสถาบัน

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ประเภทบุคคลภายในสถาบัน

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ประเภทบุคคลภายในสถาบัน

 
รางวัลชมเชย
ประเภทบุคคลภายในสถาบัน

 
รางวัลชมเชย
ประเภทบุคคลภายในสถาบัน

 
Popular Vote 
ประเภทบุคคลภายในสถาบัน

 
   


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com