โครงการนิทรรศการภาพถ่ายปัญญวัฒนธรรม : ประเภทบุคคลภายนอก

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 2 กุมภาพันธ์ 60 / อ่าน : 1,088


โครงการนิทรรศการภาพถ่ายปัญญวัฒนธรรม 
ตอน ชาติพันธุ์มอญภายใต้พระมหากรุณาธิคุณ : มองผ่านเลนส์
 

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1

ประเภทบุคคลภายนอก
 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

ประเภทบุคคลภายนอก
 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

ประเภทบุคคลภายนอก
 

รางวัลชมเชย

ประเภทบุคคลภายนอก
 

รางวัลชมเชย

ประเภทบุคคลภายนอก
 

Popular Vote
 
ประเภทบุคคลภายนอก
 
   


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]