คิดดีไอดอล : เวทีสร้างนักสื่อสารสุขภาวะคนรุ่นใหม่ ภาคใต้

30 มกราคม 60 / อ่าน : 1,004

คิดดีไอดอล : เวทีสร้างนักสื่อสารสุขภาวะคนรุ่นใหม่ ภาคใต้ พร้อมเรียนรู้ปฏิบัติการทักษะและพัฒนาประเด็น เปลี่ยนสังคม ด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่

     วันที่ 28-29 มกราคม 2560 เวทีสร้างนักสื่อสารสุขภาวะคนรุ่นใหม่ ภาคใต้ พร้อมเรียนรู้ปฏิบัติการทักษะและพัฒนาประเด็น เปลี่ยนสังคมด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่ โดยมีเยาวชนคนรุ่นใหม่ จำนวน 60 คน จากภาคใต้ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น 20 ทีมนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะภาคใต้

     กลุ่มละครมาหยา ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ องค์กรสาธารณประโยชน์เลขที่ 4314 จัดเวทีปฏิบัติการด้านทักษะและพัฒนาประเด็นเพื่อเสริมประสบการณ์ ให้กับ 20 ทีม ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นนักสื่อสารสุขภาวะภาคใต้ ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นนักสื่อสารสุขภาวะภาคใต้ พร้อมลงพื้นที่ผลิตสื่อและสื่อสารในชุมชน ในโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ (คิดดีไอดอล สื่อดีมีไอเดีย) เปลี่ยนสังคมด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่ ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com