ร๙ ในใจชน : หนังสือของพ่อ ตอนที่ 1

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 30 มกราคม 60 / อ่าน : 1,052


แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย เครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชุมชนนางเลิ้ง และชุมชนบางลำพู ร่วมกันจัดโครงการ สื่อเด็กบันดาลใจ พัฒนาศักยภาพจิตอาสาพลังพลเมืองตามรอยพ่อ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการทำดีตามรอยพ่อ

     โครงการนี้ได้นำประเด็นเรื่องราวพระราชกรณียกิจ พระจริยวัตรที่งดงาม พระบรมราโชวาทและคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในแง่มุมต่างๆ มาพัฒนาและประยุกต์เป็นสื่อต้นแบบทั้งการเผยแพร่บนสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และสื่อกิจกรรมในชุมชนแออัด สถานศึกษา โรงพยาบาลและสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการทำดีตามรอยพ่อ ประกอบไปด้วย สารคดีสั้น และสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น ความยาว 10 นาที รวมทั้งสิ้น 10 ตอน

     โดยเนื้อหาของสารคดีสั้นมีทั้งหมด 3 ตอน ซึ่งแสดงถึงความจงรักภักดีและความรู้สึกของชาวบ้านบางลำภูและชาวชุมชนนางเลิ้งที่มีต่อพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของในหลวงรัชกาลที่ 9 เช่น สารคดีสั้นเรื่อง “นางเลิ้ง” ที่ได้บอกเล่าเรื่องราวในครั้งหนึ่งที่พระองค์ท่านทรงเสด็จมายกช่อฟ้าที่วัดสุนทรธรรมทานหรือวัดนางเลิ้ง ด้วยพระองค์เอง ทั้งๆ ที่วัดแห่งนี้เป็นเพียงวัดเล็กๆ ไม่ใช่วัดอารามหลวง เหตุการณ์ครั้งนั้นจึงสร้างความทราบซึ่งใจแก่ชาวนางเลิ้งมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อพระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย ชาวนางเลิ้งจึงได้ร่วมกันแสดงการไว้อาลัยและรำลึกถึงพระองค์ท่านผ่านการแสดงละครชาตรี ซึ่งเป็นศิลปะเก่าแก่ของชุมชนนางเลิ้ง

     ในส่วนของสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น ก็ได้ผู้ประพันธ์ที่มีชื่อสียงและมากความสามารถ รวมถึงนักวาดภาพประกอบฝีมือคุณภาพหลายท่านที่มาร่วมกันสรรสร้างผลงานออกมาในมุมมองที่แตกต่างกัน เช่น

     การ์ตูนแอนนิเมชั่นเรื่อง “ถวายจงรักด้วยอักษรา” ซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของ อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557 ร่วมกับนักวัดภาพประกอบมืออาชีพอย่าง คุณเรืองศักดิ์ ดวงพลา ที่ได้ร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวผ่านประสบการณ์จริงของอาจารย์ชมัยภร ที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9  โดยเริ่มจากความทรงจำและความประทับใจที่มีต่อพระองค์ท่านเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จครองราชสมบัติ ครบ 60 ปี กระทั่งจนถึงปัจจุบันที่พระองค์ทรงได้เสด็จสวรรคต  ซึ่งภาษาที่อาจารย์ได้นำมาบอกเล่าเรื่องราวนั้นได้ถูกแต่งขึ้นเป็น บทร้อยกรองหรือกลอน 8 ที่ฟังแล้วไพเราะจับใจและเข้าใจง่ายอีกด้วย

     นอกจากนั้นก็ยังมีการ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่อง “หนังสือของพ่อ” ผลงานการประพันธ์ของ คุณโตมร ศุขปรีชา และนักวาดภาพประกอบ คุณสละ นาคบำรุง ที่ได้นำเรื่องราวความประทับใจในวัยเด็กของคุณโตมรที่มีต่อบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9  ซึ่งคุณโตมรเองก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองได้เป็นอย่างดีประกอบกับภาพวาดประกอบที่ใช้ก็ช่วยสื่อให้คนดูเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

     และหนึ่งในผู้ประกาศหลักของช่อง PPTV ของเรา คุณเสถียร  วิริยะพรรณพงศา ก็ได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านบทบาทสื่อมวลชนที่เคยได้ลงพื้นที่ไปทำข่าวสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้คนหลากหลายโดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ผ่านการ์ตูนแอนนิเมชั่นที่มีชื่อว่า “เรื่องเล่าของในหลวงกับชายถอดเสื้อ” ซึ่งเป็นเรื่องราวเมื่อครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ใน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  ที่นั่นเป็นป่าพรุ เจอปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากทำมาหากินไม่ได้ ชาวบ้านเดือดร้อนกันถ้วนหน้า  ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ท่านทรงอยากรู้ว่าเป็นเพราะอะไร จึงไปพบกับชายมุสสลิมคนหนึ่งโดยบังเอิญ ซึ่งเขานุ่งโสร่งแต่ไม่ได้สวมเสื้อ ชายคนนี้เห็นในหลวงจึงวิ่งหนีกลัวว่าในหลวงจะดุเอา แต่สุดท้าย ในหลวงก็ไม่ได้ดุว่าอะไร แถมยังทรงมีอารมณ์ขันกับชายที่ถอดเสื้ออีกด้วย จากนั้นพระองค์ก็ทรงไถ่ถามถึงความเดือดร้อนจากชายคนนั้น

     จากการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้น  ก็นำมาซึ่งโครงการ  ที่ชื่อว่า “โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส” นั่นเอง นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้สึกประทับใจที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งถูกถ่ายทอดจากคนเบื้องหลังในฐานะสื่อมวลชนอย่างพวกเรา

     เรื่องราวที่พูดมานี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสน จากผู้ประพันธ์อีกหลายท่าน ที่ฝากผลงานไว้ ทั้งหมดถูกถ่ายทอดเป็นผลงานการ์ตูนแอนิเมชั่นและสารคดี รวมทั้งหมด 10 ตอน  ใครที่สนใจอยากได้สื่อเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อที่องค์กรของท่านหรือสถาบันต่างๆ ก็สามารถติดต่อที่ สสส.ได้โดยตรง


ชมคลิปทั้ง 10 ตอน ที่นี่... 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com