กำหนดการประชุมบุญข้าวจี่

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 30 มกราคม 60 / อ่าน : 1,286


ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และ แสดงผลงานของเครือข่าย
ของสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน
ณ งานบุญข้าวจี่ วัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560

***

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา 11.00 น.    เครือข่าย ลงทะเบียนร่วมงาน  (ศาลาด้านหน้ากุฏิเจ้าอาวาสวัดไชยศรี)
                             พร้อมนำผลงานของเครือข่าย ร่วมจัดแสดงที่บูธของเครือข่าย
                             (ด้านหน้าเวทีการแสดง)

เวลา 12.00 น.     รับประทานอาหารร่วมกัน

เวลา 13.00 น.     ร่วมประชุมหารือ ตามวาระการประชุม ประกอบด้วย

    วาระที่ 1           - ประธานแจ้งเพื่อทราบ เกี่ยวกับกิจกรรมของเครือข่าย
                                (ตามโครงการ นำเสนอพัฒนาเครือข่ายฯต่อ สสส.)
                             -  ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

    วาระที่ 2           - สรุป ถอดบทเรียน การศึกษาดูงานที่ จ.น่าน
                             เมื่อวันที่ 20-22 มกราคม 2560
                             โดย วิทยากร ดร.รุ่งอรุณ บุญสายันต์

    วาระที่ 3         - กำหนดประเด็น วันเวลา  การนัดประชุมหารือ เพื่อถอดบทเรียนของ 
                             เครือข่ายฯ ทั้ง 9 เครือข่าย เพื่อเป็นองค์ความรู้ เพื่อนำไปจัดพิมพ์เป็นหนังสือ
                             คู่มือ ในการทำงานของเครือข่าย และส่งต่อให้ผู้สนใจ

    วาระที่ 4          วาระอื่นๆ

เวลา 17.00 น.     รับประทานอาหารเย็น

เวลา 18.00 น.     ร่วมงานบุญข้าวจี่วิถีอีสาน ณ ลานวัดไชยศรี พร้อมชมการแสดง
                             ผลผลิตจากค่ายสินไซโมเดล ปี 2
                             ของเด็ก นักเรียน ในพื้นที่ ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น


วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 

เวลา 04.30 น.     ตื่นเช้า จี่ข้าวจี่ตักบาตรพระสงฆ์

เวลา 07.00 น.     ตักบาตรข้าวจี่วิถีอีสาน

เวลา 08.30 น.     ร่วมรับประทานอาหารเช้า

เวลา 09.00 น.     เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

                                                                        *** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com