กำหนดการ โครงการนิทรรศการภาพถายปัญญวัฒนธรรม ตอน ชาติพันธุมอญภายใตพระมหากรุณาธิคุณ : มองผ่านเลนส์

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 23 มกราคม 60 / อ่าน : 1,437


กำหนดการ โครงการนิทรรศการภาพถ่ายปัญญวัฒนธรรม 

ตอน ชาติพันธุ์มอญภายใต้พระมหากรุณาธิคุณ : มองผ่านเลนส์

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 12.00 – 20.00 น.

ณ พื้นที่ลานกิจกรรม ชั้น 7 (บริเวณ Education Zone) 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาแจ้งวัฒนะ

โดย คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.40 - 13.20 น.       ลงทะเบียน

13.20 - 13.30 น.       การแสดงของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
                                    : บทเพลงพระราชนิพนธ์ 

13.30 - 13.35 น.       พิธีกรกล่าวต้อนรับ

13.35 - 13.40 น.       ประธานโครงการฯ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน

13.40 - 13.50 น.       คุณวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
                                    และ คุณมานพ แย้มอุทัย จาก สสส. ร่วมกล่าวเปิดงาน

13.50 - 13.55 น.       อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล  
                                    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
                                    กล่าวที่มาของความร่วมมือและการสนับสนุน
 
13.55 - 14.00 น.       การแสดง “ชุดระบำมอญ

14.00 - 14.10 น.        มอบประกาศนียบัตร และโล่ห์ พร้อมรางวัลพิเศษ
                                    ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมการอบรมถ่ายภาพแบบ Mobile Journalism

14.10 - 14.35 น.       พิธีประกาศผลรางวัลการประกวดภาพถาย และคลิปวิดีโอ   
                                   - ประเภทนักศึกษาภายในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
                                   - ประเภทนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก 

14.35 - 14.45 น.         ถ่ายภาพร่วมกัน

14.45 - 20.00 น.         ชมนิทรรศการภาพถ่าย


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]