ภาพเบื้องหลังการถ่ายรายการสราญรมย์ ช่อง Channel8

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 13 มกราคม 64 / อ่าน : 56


ภาพเบื้องหลังการถ่ายรายการสราญรมย์ ช่อง Channel8


ส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเผยแพร่เพลงเกี่ยวเนื่องกับการดูแลสุขภาพภายใต่้สถานการณ์โควิด 19 กิจกรรมในโครงการ ไทยชนะ / โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ สื่อศิลปวัฒนธรรมเชิงประเด็น ปี 2562
ทางทีมงานโครงการไทยชนะ ฝากติดตามการออก ออกอากาศ วันเสาร์ 21 พ.ย.2563 รายการสราญรมย์ เวลา 6 โมงเย็น ช่อง Channel 8
...
#โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
#สื่อศิลปวัฒนธรรมเชิงประเด็น
#ปี2562
#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
#สสสปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8 โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com