บรรยากาศวันที่ 2 ของการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ในวิถี New Normal ปีที่ 4

20 ธันวาคม 63 / อ่าน : 530

บรรยากาศวันที่ 2 ของการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)”  ในวิถี New Normal ปีที่ 4 

 

วันนี้ 20 ธันวาคม 2563 วันที่ 2 ของการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)”  ในวิถี New Normal ปีที่ 4 สังกัดกรุงเทพมหานคร ณ บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 

             วันนี้กิจกรรมเข้มข้นขึ้น เริ่มด้วยวันด้วยการเต้น Chicken Dance (ชิกกี้แด้นซ์) คุณครูที่เข้าร่วมอบรมทั้ง 31 โรงเรียนต่างยิ้มแย้มแจ่มใส เด้นกันอย่างสนุกสนานด้วยวิถี New Normal ก่อนเริ่มกิจกรรมโดยมี อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้กล่าวถึงสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังระบาดก่อนจะให้ทุกท่านร่วมกิจกรรมด้วยการเป็น social distancing และบอกถึงกิจกรรมที่จำทำต่อจากนี้ด้วยการแบ่งกลุ่ม เพื่อเข้า Workshop การออกแบบสื่อ นวัตกรรม Theme และนำเสนอ และปรึกษาทีมพี่เลี้ยงด้วยเอกสาร ใน 6 หัวข้อคือ  1.วิเคราะห์สถานการณ์ 2.บริบทสิ่งแวดล้อม จุดเด่นของพื้นที่ ชุมชน 3.วัตถุประสงค์การทำโครงการ 4.สื่อและนวัตกรรม  5.กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชาบูรณาการ ความร่วมมือภายในและภายนอกโรงเรียน และเครือข่ายร่วมทำงาน และ6.ความคาดหวังการดำเนินโครงการ
               จากนั้นมีการแบ่งกลุ่มเพื่อนำเสนอโดยแบ่งเป็น วันนี้ 15 โรงเรียน และในวันพรุ่งนี้ (21 ธันวาคม 2563) อีก 16 โรงเรียน รวม 31 โรงเรียน กไปชมกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้กัน

 

ติดตามกิจกรรมและข่าวสารต่างๆ อย่างต่อเนื่องได้ที่  http://www.artculture4health.com  และที่ https://www.facebook.com/artculture4h
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8 โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com