กิจกรรม“เมืองเลยบ้านฉัน จิตวิญญาณบรรพชน” เสียงแผ่นดิน สื่อสารสุขไทเลย

23 พฤศจิกายน 63 / อ่าน : 992

กิจกรรม“เมืองเลยบ้านฉัน จิตวิญญาณบรรพชน” เสียงแผ่นดิน สื่อสารสุขไทเลย


เมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ ถนนคนเดินเลาะเลย จังหวัดเลย โดยนายปริพนธ์ วัฒนขำ ผู้รับผิดชอบโครงการ เสียงแผ่นดิน สื่อสารสุขไทเลย พร้อมด้วยเยาวชนกลุ่มก่อการดีเลย ตัวแทนชุมชนบ้านอุมุง บ้านห้วยม่วง และบ้านนาหนองบง ร่วมกันประกาศปฏิญญา ร่วมกัน เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยมีนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการเพื่อรับมอบหนังสือ ในกิจกรรม “เมืองเลยบ้านฉัน จิตวิญญาณบรรพชน” ภายใต้โครงการปฏิบัติการสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ ปลุก-ใจ-เมือง#อีสานม่วนสุข 5 +1
.

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8 โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com