เริ่มแล้วการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ โครงการ Design Hero : The New Normal

20 พฤศจิกายน 63 / อ่าน : 63

เริ่มแล้วการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ โครงการ Design Hero : The New Normal 
งานนี้ จัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 


เปิดงานด้วยการกล่าวต้อนรับเยาวชนผู้ร่วมโครงการ โดย อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ตามด้วยการแจงแนวคิด ทิศทาง


หลักการพัฒนาต้นแบบสื่อเพื่อให้เกิดการต่อยอดพัฒนาผลงาน โดย คุณประธาน ธีระธาดา บรรณาธิการนิตยสาร และผู้บริหาร บริษัท ART4D


 จากนั้นมีการเริ่มกระบวนการ Session 1:  การเสวนา เรื่อง “ออกแบบอย่างไรให้ยั่งยืน” โดย  วิทยากรท่านที่ 1 คุณเอ๋-วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ เล่าถึงประสบการณ์การทำงาน และโครงการทดลอง วิทยากรท่านที่ 2 คุณไจ๋–ธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ เจ้าของแบรนด์ Qualy แชร์ประสบการณ์การทำงาน


Session 2:  การเสวนา เรื่อง “City and People”  โดย วิทยากร คุณยศพล บุญสม

เล่าถึงประสบการณ์การทำงานกับพื้นที่สาธารณะ และโครงการทดลองและก่อนที่จะเริ่ม Session3 มีการกล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการฯ และความคาดหวังเพื่อการพัฒนาผลงาน โดย อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 


Session3: การเสวนา เรื่อง “ออกแบบอย่างไรให้สื่อสาร” โดยวิทยากรท่านที่ 1 คุณอาร์ม - วัชริศ ถนอมทรัพย์ เล่าถึงประสบการณ์การทำงานในแวดวงบอร์ดเกมส์ วิทยากรท่านที่ 2 อาจารย์อครพล กฤตฤานนท์วงศ์  เล่าถึงประสบการณ์การทำงาน และโครงการทดลอง


Session 4: การเสวนา เรื่อง “The Making of a Story” โดยวิทยากรท่านที่ 1 คุณสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ -Toolmorrow เล่าถึงประสบการณ์การทำงานด้านการสร้างวิดิโอคอนเท้นต์ วิทยากรท่านที่ 2 คุณอนันต์ ฐิตาคม - The Zero One เล่าถึงประสบการณ์การทำงานด้านภาพยนตร์แอนิเมชั่น วิทยากรท่านที่ 3 หมู-ไตรภัค สุภวัฒนา - The Zero One เล่าถึงประสบการณ์การทำงานด้านการ์ตูน และการออกแบบคาแร็คเตอร์จากนั้นมีการแบ่งกลุ่มพบพี่เลี้ยงกลุ่ม เพื่อพัฒนาความคิดและรูปแบบการนำเสนอผลงาน พร้อมกับการพัฒนาแนวความคิด แนวทางการเล่าเรื่อง และรูปแบบการนำเสนอผลงาน
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า 128/177 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
16th Fl., Phayatai Plaza, 128/177 Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8
โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com