ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างองค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 18 พฤศจิกายน 63 / อ่าน : 71


ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างองค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม


วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ใน “บันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาเมืองเก่าสงขลา” อาทิ 1.จังหวัดสงขลา 2.เทศบาลนครสงขลา 3.สภาอุสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 4.ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม 5.บริษัท สงขลา เฮอริเทจ จำกัด 6.แผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 7.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรเอกชน) และ 8.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์
เพื่อร่วมรองรับกิจกรรม และโครงการภาควิชาการสำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนุรักษ์พัฒนาเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลก การประชุมเชิงปฏิบัติการ-เวิร์คช้อป และความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกศาในประเทศ และต่างประเทศต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า 128/177 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
16th Fl., Phayatai Plaza, 128/177 Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8
โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com